Nagroda „Dla Zdrowia i Pacjenta” została ustanowiona w 2020 r. z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nagroda jest przyznawana corocznie w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego w trzech kategoriach. Laureatów w poszczególnych kategoriach: NFZ –profilaktyka, RPP – Prawa i bezpieczeństwo pacjenta, IPPEZ – wolontariat wybiera Kapituła. W skład Kapituły wchodzą: Prezes NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Organizatorzy chcą w ten sposób uhonorować fundacje i stowarzyszenia, wyróżniające się profesjonalizmem oraz skutecznością w działaniach dla dobra pacjentów we wskazanych trzech obszarach. Nagroda ma być również docenieniem wysiłków przedstawicieli trzeciego sektora, ich zaangażowania i aktywności. Pokazywać ciekawe działania, godne naśladowania, stawiające dobro pacjentów na pierwszym miejscu.

W 2020 roku laureatami nagrody w kategorii profilaktyka zostały organizacje: Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja Stoma Life, Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem Szyjki Macicy – Kwiat Kobiecości; w kategorii prawa i bezpieczeństwo pacjenta: Stowarzyszenie pomocy chorym na mięsaki i czerniaki Sarcoma, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”, a w kategorii wolontariat i działalność społeczna Fundacja Onkocafe – razem lepiej, Stowarzyszenie Apetyt na życie, Fundacja Aprobata.